Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo planas

JURBARKO RAJONO ERŽVILKO GIMNAZIJOS 2017–2018
IR 2018–2019MOKSLO METŲPRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ

UGDYMO PLANAS