Informacija apie darbo užmokestį

 

 
Darbuotojų
skaičius
2019 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) 2019 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) 2018 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
 Direktoriaus  pavaduotojai ugdymui 2 2009,92 1740,27 1351,82
 Mokytojai 29 1125,26 1145,64 624,93
 Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo pedagogai 3 965,46 928,25 563,30
Pagalbos mokiniui  specialistai 3 849,20 883,42 501,98
 Naktiniai sargai 5 656,45 662,94 321,23
 Kiemsargiai,  valytojai,  darbininkai,  rūbininkai  budėtojai, mokytojo  padėjėjai,  laborantas 19 474,67 472,11 281,33
 Inžinierius –  kompiuterininkas,  buhalteris 3 419,71 380,55 285,30

Atgal