Informacija apie darbo užmokestį

 

 
Darbuotojų
skaičius
2019 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) 2020 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) 2019 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
 Direktoriaus  pavaduotojai ugdymui 2 2203,09 2163,64 1974,97
 Mokytojai 28 1121,33 1114,82 1122,63
 Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo pedagogai 3 996,38 1036,00 961,46
Pagalbos mokiniui  specialistai 3 1046,55 936,52 906,90
 Naktiniai sargai 5 734,19 646,49 668,89
 Kiemsargiai,  valytojai,  darbininkai,  rūbininkai  budėtojai, mokytojo  padėjėjai,  laborantas 18 556,20 553,38 499,88
 Inžinierius –  kompiuterininkas,  buhalteris 3 380,55 464,25 427,86

Atgal