Informacija apie darbo užmokestį

 

 
Darbuotojų
skaičius
2021 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) 2021 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) 2020 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
 Mokytojai 26 1196,27 1198,46 1127,09
 Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo pedagogai 3 1435,95 1418,33 1093,74
Pagalbos mokiniui  specialistai 3 1327,85 1323,96 1145,19
 Naktiniai sargai 3 667,92 646,25 632,81
 Kiemsargiai,  valytojai,  darbininkai,  rūbininkai  budėtojai, mokytojo  padėjėjai 14 687,79 655,43 525,45
 Kompiuterijos inžinieriai,  buhalteris 3 477,05 477,05 465,68

Atgal