Mokinių elgesio taisyklės

Išrašas iš Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos Vidaus tvarkos taisyklių

Mokinių pareigos:

Mokiniams gimnazijoje ir jos teritorijoje draudžiama:

Mokinių skatinimas:

Pažeidus darbo tvarkos taisykles:

Atgal