Mokinių taryba 2023-2024

Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija. Mokinių tarybą sudaro 5–8 ir IG–4G klasių mokinių deleguoti atstovai (5–6 klasių – po vieną atstovą, 7–8 klasių – po 2 atstovus, IG–4G klasių – po 2 atstovus).

  • svarsto ir, suderinusi su Gimnazijos administracija, tvirtina renginių planus, scenarijus, kuria ir puoselėja Gimnazijos tradicijas;
  • tiria mokinio interesus ir poreikius, sprendžia iškilusias problemas, teikia pasiūlymus dėl Gimnazijos veiklos plano;
  • inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
  • rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Gimnazijoje;
  • svarsto mokinio teisių Gimnazijoje ir už jos ribų gynimo klausimus;
  • inicijuoja ir rengia projektus;
  • deleguoja narius į Gimnazijos tarybą bei rajono mokinių parlamentą.

Mokinių tarybos veiklą koordinuoja anglų kalbos mokytoja Austėja Anelauskaitė

Pavardė, vardasKlasėPastabos
Juškytė Simona5 klasėMokinių tarybos narys
Žukovskytė Emilija6 klasėMokinių tarybos narys
Bindokaitė Vesta7 klasėMokinių tarybos narys
Šimkutė Airida7 klasėMokinių tarybos narys
Liutkus Arijus8 klasėMokinių tarybos narys
Mačijauskas Rytis8 klasėMokinių tarybos narys
Jomantaitė Akvilė1G klasėMokinių tarybos narys
Šliažaitė Karina1G klasėMokinių tarybos narys
Anglickaitė Adrija2G klasėMokinių tarybos narys
Stanevičiūtė Vesta-Edilija2G klasėMokinių tarybos narys
Rimkus Justas3G klasėMokinių tarybos pirmininkas
Atkočaitytė Austėja3G klasėMokinių tarybos narys
Bakšytė Arūnė4G klasėMokinių tarybos narys
Mozūraitytė Orinta4G klasėMokinių tarybos pirmininko pavaduotoja