Jonė Marija Mockutė, psichologo asistentė

Kontaktai

El. paštas: jone.mockute@erzvilkas.lt

Psichologo asistentės darbo laikas

Savaitės dienosDarbo laikasPietų pertrauka
Pirmadienis8.30–13.30---
Antradienis8.30–13.30---
Trečiadienis------
Ketvirtadienis------
Penktadienis------

Psichologo funkcijos gimnazijoje:

1. Konsultuoja psichologinių, asmenybės, ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvelius (globėjus, rūpintojus), mokytojus šių problemų sprendimo klausimais.

2. Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.

3. Rengia individualias ar grupėms rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.

4. Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas.

5. Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.

6. Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius.

7. Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

8. Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.).

9. Atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną.

10. Bendradarbiauja su mokytoju, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, yra mokyklos Vaiko Gerovės komisijos narys.

11. Palaiko ryšius su įvairiomis institucijomis, teikiančiomis psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą.

12. Dalyvauja kuriant rengiamas (aprobuojamas) mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomus projektus.

Pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

– mokinys (savarankiškai, neturint 16 metų, gaunamas tėvų sutikimas);

– mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);

– mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

– Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Kreipiantis vaikams iki 16 metų, yra būtinas raštiškas tėvų (globėjų) sutikimas.

Patarimai, kada mokinių tėvai (globėjai) gali kreiptis į mokyklos psichologą:

 kai pakinta vaiko elgesys, emocijų raiška ir tėveliai nežino, kaip tokiu atveju elgtis;

 kai vaikas pradeda skųstis bloga savijauta: pilvo skausmais, pykinimais, nemiga ir pan., ir dėl to praleidžiama vis daugiau pamokų;

 kai šeimoje ar vaiko asmeniniame gyvenime įvyksta staigus pasikeitimas, vaikas su tėveliais nenori dalintis išgyvenimais ir tai kelia nerimą;

 įvairiais gyvenimo atvejais, kai tėveliai yra sutrikę ir nežino, kaip su vaiku kalbėtis bei elgtis. Ką dar svarbu žinoti siekiant psichologo pagalbos?

 Psichologas nėra gydytojas, jis nediagnozuoja ir negydo ligų, neišrašo receptų vaistams. Psichines ligas diagnozuoja ir gydo gydytojai psichiatrai. Psichologas nėra psichiatras;

 Psichologas padeda spręsti kliento psichologines problemas, pažiūrėti į žmogaus gyvenimo situacijas kitu kampu, tačiau už patį jį problemų nespręs, nes tam, kad vyktų pokyčiai žmogaus viduje ir gyvenime, reikia, kad jis pats to aktyviai norėtų ir siektų;

 Psichologo pagalba yra absoliučiai konfidenciali. Tai, apie ką kalbatės jo kabinete ir lieka tik tarp to kabineto sienų;

 Psichologinė pagalba yra savanoriška, žmogus pats sprendžia, kiek jam ji reikalinga ir priimtina.