Jolita Mockaitienė, socialinė pedagogė

Kontaktai

El. paštas: jolita.mockaitiene@erzvilkas.lt

Socialinio pedagogo darbo laikas

Savaitės dienosDarbo laikasPietūs
Pirmadienis8.30 – 13.3011.05 – 11.35
Antradienis8.30 – 13.3011.05 – 11.35
Trečiadienis8.30 – 13.30---
Ketvirtadienis8.30 – 14.0011.05 – 11.35
Penktadienis8.30 – 12.00---

Socialinio pedagogo veikla

Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, mokykloje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais bei atsakingais piliečiais. Socialinis pedagogas bendradarbiauja su dalykų mokytojais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais gimnazijoje dirbančiais specialistais.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais, dirba su rizikos grupės vaikais, vykdo prevencines programas.
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą ir socialinę paramą.
 • Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais,  administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 • Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis institucijomis, teikiančiomis pagalbą vaikams ir šeimoms.
 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės – pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.
 • Kartu su gimnazijos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą.
 • Atstovauja ir gina vaikų teises gimnazijoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
 • Lanko vaikus jų namuose su klasės auklėtoju ar kitu administracijos paskirtu pedagogu. 

Visada esi laukiamas ir drąsiai gali kreiptis į socialinį pedagogą, jei:

 • Turi problemų bendraujant su bendraamžiais ar mokytojais;
 • Patyrei ar patiri patyčias, fizinį ar psichologinį smurtą;
 • Jautiesi vienišas, atstumtas ir nesuprastas, nori išsikalbėti;
 • Sunku priprasti ir mokytis naujoje mokykloje;
 • Nori pasidžiaugti sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu paieškoti sprendimų;
 • Kyla sunkumų moksluose ir nori apie tai išsikalbėti;
 • Kai turi įvairių pasiūlymų dėl socialinių ir prevencinių akcijų.