Vaiko gerovės komisijos sudėtis

Vardas, pavardėPareigos gimnazijojePareigos komisijoje
Vytautas ValutisDirektoriaus pavaduotojas ugdymuiPirmininkas
Ramunė DumašiutėMatematikos mokytojaPirmininko pavaduotoja
Rima MikalkėnienėSpecialioji pedagogė, logopedėNarė
Jolita MockaitienėSocialinė pedagogėNarė
Steponas NaciusPsichologo asistentasNarys
Stasė BaužienėIstorijos, etikos mokytojaSekretorė

Vaiko gerovės funkcijos

  • Rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos gimnazijoje kūrimu;
  • Rūpinasi mokinių mokymosi sėkme;
  • Nagrinėja gimnaziją vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežastis ir teikia tėvams ir mokytojams rekomendacijas;
  • Padeda spręsti mokinių tarpusavio santykių, mokytojų ir mokinių santykių problemas, siūlo mokytojams būdus šiems santykiams gerinti;
  • Analizuoja vaiko elgesio taisyklių pažeidimus gimnazijoje, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimo atvejus, ieško šių problemų sprendimo būdų;
  • Organizuoja prevencijos, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą gimnazijoje;
  • Vertina specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius;
  • Teikia informaciją tėvams ir kitiems gimnazijos bendruomenės nariams apie švietimo pagalbos teikimo galimybes gimnazijoje ir už jos ribų.