Vaiko gerovės komisijos sudėtis

Vardas, pavardėPareigos gimnazijojePareigos komisijoje
Vytautas ValutisDirektoriaus pavaduotojas ugdymuiPirmininkas
Ramunė DumašiutėMatematikos mokytojaPirmininko pavaduotoja
Rima MikalkėnienėSpecialioji pedagogė, logopedėNarė
Jolita MockaitienėSocialinė pedagogėNarė
Stasė BaužienėIstorijos, etikos mokytojaSekretorė

Vaiko gerovės funkcijos

  • Rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos gimnazijoje kūrimu;
  • Rūpinasi mokinių mokymosi sėkme;
  • Nagrinėja gimnaziją vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežastis ir teikia tėvams ir mokytojams rekomendacijas;
  • Padeda spręsti mokinių tarpusavio santykių, mokytojų ir mokinių santykių problemas, siūlo mokytojams būdus šiems santykiams gerinti;
  • Analizuoja vaiko elgesio taisyklių pažeidimus gimnazijoje, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimo atvejus, ieško šių problemų sprendimo būdų;
  • Organizuoja prevencijos, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą gimnazijoje;
  • Vertina specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius;
  • Teikia informaciją tėvams ir kitiems gimnazijos bendruomenės nariams apie švietimo pagalbos teikimo galimybes gimnazijoje ir už jos ribų.