Projektas „Būk sveikas, aktyvus ir laimingas!“

Jurbarko r. Eržvilko gimnazija dalyvauja VšĮ „Spindulys begalinės šviesos“ įgyvendinamame projekte „Būk sveikas, aktyvus ir laimingas“. Projekto tikslas – skatinti vaikų ir paauglių iki 18 metų amžiaus sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą.

Kartu su partneriais kuriamas integralus procesas, kurio metu tikslinės grupės asmenys (vaikai ir jaunuoliai iki 18 metų amžiaus, dalyvaudami įvairiuose kompleksiniuose užsiėmimuose pagerins savo fizinę ir psichinę sveikatą, taip pat mokysis gyventi sveikai ir aktyviai. Ypatingas dėmesys skiriamas vaikams ir paaugliams, gyvenantiems kaimo vietovėse.

VšĮ „Spindulys begalinės šviesos“ projektas įgyvendinamas pagal pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“.