Edita Lopetaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas

Išsilavinimas:

1999 m. – informatikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas (Lietuva);
2021 m. – pedagogikos profesinės studijos, Mykolo Romerio universitetas, Vilnius (Lietuva);

Darbo patirtis:

Nuo 2001 m. – informacinių technologijų mokytoja;
Nuo 2021 m. – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Nuo 2022 m. balandžio 1 d. laikinai vykdanti gimnazijos direktoriaus funkcijas;

Vytautas Valutis

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Išsilavinimas:

1980 m. – matematikos magistro kvalifikacinis laipsnis, Vilniaus universitetas, Vilnius (Lietuva);

Darbo patirtis:

Nuo 2000 m. – matematikos mokytojas;
Nuo 2001 m. – direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Rasma Martinkevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Išsilavinimas:

1986 m. – inžinieriaus statybininko bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Antano Sniečkaus politechnikos institutas, Kaunas (Lietuva);

Darbo patirtis:

Nuo 2016 m. – apskaitininkė;
Nuo 2021 m. – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.