Metodinės tarybos sudėtis 2023 m.

  1. Vaidutė Kazakevičienė – Metodinės tarybos pirmininkė, Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė, pradinių klasių  mokytoja metodininkė.

Nariai:

2. Virginija Augaitienė – Metodinės tarybos sekretorė,  Lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja;

3. Regina Balčaitienė –  Socialinių mokslų, dorinio ugdymo, menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė, meninio ugdymo (dailės) mokytoja metodininkė;

4. Rita Valutienė –  Klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, technologijų mokytoja metodininkė;

5. Sandra Zablockienė – Tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, fizikos mokytoja metodininkė.