Gerbiami tėveliai, mokyklos bendruomenės nariai ir visi, kurie parėmė ar norėtų paremti mūsų mokyklą!

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie kasmet prisideda prie mūsų gimnazijos gerovės, šiltesnės ir jaukesnės aplinkos kūrimo, gimnazijos gražinimo, ugdomosios aplinkos gerinimo ir modernizavimo.

Tikėdamiesi Jūsų supratimo ir paramos, kreipiamės į Jus ir vėl kviečiame skirti už 2023 metus 1,2 proc. pajamų mokesčio Jurbarko r. Eržvilko gimnazijai.

Apsisprendę šią paramą skirti mūsų gimnazijai, Jūs galite nuo 2024 m. sausio 1 d. tai padaryti asmeniškai užpildę specialios formos FR0512 (04 versija)prašymą ir pateikę jį elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – EDS).

Gimnazijos rekvizitai (pagal deklaracijos formos FR0512 Versija 04):

  • Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) 290918120 – (reikia įrašyti E2 laukelyje).
  • Paramos gavėjo pavadinimas: JURBARKO R. ERŽVILKO GIMNAZIJA.
  • E1 laukelyje gavėjo tipą reikia įrašyti 2.
  • E4 laukelyje prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais): reikia įrašyti 1,20   

Jei to nepadarysite iki 2024 m. gegužės 2 dienos, minėti 1,2 proc. tiesiog liks valstybės biudžete.

Paraginkite ir savo artimuosius, kolegas ir draugus paremti Eržvilko gimnaziją – juk tai nieko nekainuoja! 

Nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą gimnazijai!