Jurbarko r. Eržvilko gimnazija skelbia atranką

matematikos mokytojo nuolatiniam darbui nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. (0,6 etato, atlyginimas nuo 1176,11 Eur  iki 1366,58 Eur),

pradinio ugdymo mokytojo nuolatiniam darbui nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. (1 etatas, atlyginimas nuo 1960,19 Eur iki 2277,63 Eur)

užsienio (rusų) kalbos mokytojo nuolatiniam darbui nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. (0,49 etato, atlyginimas nuo 960,49 Eur iki 1116,04 Eur)

Nurodyti atlyginimai neatskaičius mokesčių pagal atrankos paskelbimo dieną galiojančius teisės aktus.

Reikalavimai matematikos mokytojui:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, būti įgijus pedagogo kvalifikaciją;
 • būti baigęs matematikos mokytojų rengimo programą ar matematikos, statistikos programą bei atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše;
 • informacinių technologijų žinojimas ir taikymas (gebėti dirbti Word, Excel, Pover Point programomis, interaktyvia lenta ir pan., naudotis internetinėmis programomis bei elektroniniu paštu);
 • gebėti taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 • gebėti bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias.
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Reikalavimai pradinių klasių mokytojui:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, būti įgijus pedagogo kvalifikaciją;
 • būti baigęs pradinio ugdymo mokytojų rengimo programą, bei atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše;
 • informacinių technologijų žinojimas ir taikymas (gebėti dirbti Word, Excel, Pover Point programomis, interaktyvia lenta ir pan., naudotis internetinėmis programomis bei elektroniniu paštu);
 • gebėti taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 • gebėti bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias.
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Reikalavimai užsienio (rusų) kalbos mokytojui:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, būti įgijus pedagogo kvalifikaciją;
 • būti baigęs užsienio (rusų) kalbos mokytojų rengimo programą, arba iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijęs ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį dirbant atitinkamos kalbos mokytoju pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas bei atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše;
 • informacinių technologijų žinojimas ir taikymas (gebėti dirbti Word, Excel, Pover Point programomis, interaktyvia lenta ir pan., naudotis internetinėmis programomis bei elektroniniu paštu);
 • gebėti taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 • gebėti bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias.
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį;
 • dokumentą apie išklausytą specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas)“;
 • studijuojantis pagal pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programą, kurią baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, ir pagal pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programą, greta studijuojantis pedagogikos studijų modulį, vietoj išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopijos privalo pateikti pažymą iš aukštosios mokyklos, kurioje turi būti nurodyta studijų kryptis, studijų pakopa, kursas ir pedagoginių studijų būdas (lygiagretusis ar gretutinis);
 • galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos raštinėje (19 kabinetas) darbo dienomis iki 2024 m. birželio 10 d. imtinai arba pateikiami el. paštu info@erzvilkas.lt

Informacija dėl dokumentų teikimo teikiama tel. 8 447 43 158.

Apie numatomą pokalbio datą pretendentams bus pateikta el. paštu 2024 m. birželio 11 d.