Jurbarko r. Eržvilko gimnazija skelbia atranką informacinių technologijų mokytojui (0,34 etato, atlyginimas nuo 512 Eur iki 639 Eur), nuolatiniam darbui nuo 2023 m. gruodžio 5 d. Nurodytas atlyginimas neatskaičius mokesčių pagal atrankos paskelbimo dieną galiojančius teisės aktus.

Reikalavimai informacinių technologijų mokytojui:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, būti įgijus pedagogo kvalifikaciją;
 • būti baigęs matematikos ir (ar) informatikos mokytojų rengimo programą, matematikos, informatikos, informatikos inžinerijos, informacinių technologijų programą arba iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijęs ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį dirbant informacinių technologijų mokytoju pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas bei atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše;
 • informacinių technologijų žinojimas ir taikymas (gebėti dirbti Word, Excel, Pover Point programomis, interaktyvia lenta ir pan., naudotis internetinėmis programomis bei elektroniniu paštu);
 • gebėti taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 • gebėti bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias.
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Dokumentai priimami Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos raštinėje (19 kabinetas) darbo dienomis arba pateikiami el. paštu info@erzvilkas.lt

Informacija dėl dokumentų teikimo teikiama tel. 8 447 43 158.

Jurbarko r. Eržvilko gimnazija skelbia atranką šokio mokytojo (0,23 etato, atlyginimas nuo 346 Eur iki 432 Eur).

Reikalavimai šokio mokytojui:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, būti įgijus pedagogo kvalifikaciją;
 • būti baigęs studijų programą, atitinkančią mokomąjį dalyką bei atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše;
 • informacinių technologijų žinojimas ir taikymas (gebėti dirbti Word, Excel, Pover Point programomis, interaktyvia lenta ir pan., naudotis internetinėmis programomis bei elektroniniu paštu);
 • gebėti taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus veiklose;
 • gebėti bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias.
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį;
 • dokumentą apie išklausytą specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas)“;
 • studijuojantis pagal pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programą, kurią baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, ir pagal pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programą, greta studijuojantis pedagogikos studijų modulį, vietoj išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopijos privalo pateikti pažymą iš aukštosios mokyklos, kurioje turi būti nurodyta studijų kryptis, studijų pakopa, kursas ir pedagoginių studijų būdas (lygiagretusis ar gretutinis);
 • galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

Dokumentai priimami Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos raštinėje (19 kabinetas) darbo dienomis arba pateikiami el. paštu info@erzvilkas.lt

Informacija dėl dokumentų teikimo teikiama tel. 8 447 43 158.

Apie numatomą pokalbio datą pretendentams bus pateikta el. paštu arba telefonu.