2022-2023 m.m.

Jurbarko rajono savivaldybės Padėkos dieną nominacijoje „Už kilnų poelgį ir savo veikla parodžiusiai sektiną pavyzdį“ apdovanota Eržvilko gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadovė Jolita Mockaitienė.

Už nepriekaištingą pavestų užduočių vykdymą, iniciatyvumą, pareigingumą, šauliškų tradicijų puoselėjimą ir sklaidą, asmenines iniciatyvas  II laipsnio Šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“ apdovanota Jolita Mockaitienė – LDK Kęstučio 7-osios rinktinės 701 kuopos šaulė.

Jolita Mockaitienė nuo 2004 metų yra Lietuvos šaulių sąjungos 7-osios šaulių rinktines Eržvilko gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadovė. Jos kuruojamas jaunųjų šaulių būrelis yra vienas iš patriotiškiausių ir gausiausių jaunųjų šaulių būrelių Jurbarko rajone, aktyviai dalyvaujantis įvairiuose renginiuose. Jaunieji šauliai mokyklos bendruomenėje išsiskiria atsakingu ir pilietišku elgesiu, dalyvauja įvairiuose patriotiniuose – pilietiniuose renginiuose, viešose akcijose.

Socialinė pedagogė Jolita Mockaitienė daugiau nei 20 metų nuoširdžiai dirba su  mokiniais, bendrauja su tėvais ir moraliai palaiko pagalbos ieškančias šeimas.  

Jolitą Mockaitienę apdovanoti pasiūlė Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio 7-osios šaulių rinktinė.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos sprendimu apdovanojama II laipsnio žymeniu „Už nuopelnus Lietuvai“ Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos istorijos mokytoja Stasė Baužienė.

Nuo 2009 m. pradėjo dirbti Jurbarko r. Eržvilko gimnazijoje, kurioje istorijos ir etikos mokytoja dirba iki šiol. Svarbiausiu savo, kaip istorijos mokytojos, tikslu laiko mokinių sudominimą savo krašto pažinimu ir  jo istorija, siekia, kad mokiniai pajustų gyvą Eržvilko miestelio, jo apylinkių, Eržvilko gimnazijos istoriją. Tam skirta mokytojos ir jos suburiamos komandos  veikla.

Nuo 2014 m. aktyviai įsijungė į Eržvilko gimnazijoje vykstančios Patrioto dienos organizavimą. 2015 m. su mokiniais dalyvavo žygyje „Kęstučio apygardos partizanų takais“.

2017 m. paruošė mokinius piešinių konkursui „Ant geležinkelio bėgių“.

2018-2021 m. ruošė mokinius kasmetiniam respublikiniam konkursui „Mes esame NATO“, kuriame mokiniai pelnė prizines vietas.

2019 m. prisidėjo organizuojant Eržvilko gimnazijos bendruomenės žygį į Eimantų kaimą, minint gimnazijos direktoriaus, partizano Stasio Jarmalos žūties 70 – ąsias metines.

2020 m. prisidėjo organizuojant Patrioto dienos žygį į partizanų vado Jono Žemaičio Vytauto žeminę vadavietę.

2021 m. prisidėjo organizuojant Patrioto dienos žygį į Globių (Purviškių) mišką, aplankant ten žuvusių  partizanų žūties vietas.

2022 m. organizavo rajoninę konferenciją „Praeitis gyva prisiminimuose“,  skirtą NKVD žiauriai nužudytos gimnazistės Onutės Preilauskaitės vardo suteikimui gimnazijos salei.

Nuo 2010 m. kasmet su Eržvilko gimnazijos mokiniais dalyvauja birželio 14-ąją  Gedulo ir vilties dienai skirtuose renginiuose Lybiškių geležinkelio stotyje.

Mokytoja kartu su mokiniais prisijungia prie akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“, ruošia pranešimus ir prisideda prie valstybinių švenčių organizavimo gimnazijoje, ruošia mokinius įvairiems konkursams, viktorinoms, Protų mūšiams, skirtiems istoriniam patriotiniam atminimui. Skatina mokinius laikytis lietuviškų papročių, tradicijų, švęsti valstybines šventes, domėtis savo giminės, miestelio, krašto istorija ir viską daryti su pasididžiavimu ir meile savo kraštui.