2023–2024 m.m.

Jurbarko rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių anglų kalbos olimpiadoje Arijus Liutkus užėmė III vietą. Arijaus anglų kalbos mokytoja Violeta Kubiliūtė-Piaseckienė.

Lietuvos kaimo vietovių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių (gim. 2008 m. ir jaunesnių) šaškių finalinėse varžybose Eržvilko gimnazijos komanda iškovojo pirmąją vietą ir tapo Lietuvos čempionais! Komandos sudėtis: Nojus Ačas 8 kl., Aistis Danusas 8 kl., Majus Mekionis 7 kl., Ieva Bajarūnaitė 7 kl., mokytojas Arūnas Mekionis.

Jurbarko rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5–6 klasių mokinių lietuvių gimtosios kalbos raštingumo (diktanto) konkurse 6 klasės mokinė Viltė Galdikaitė užėmė trečiąją vietą. Viltės lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Virginija Augaitienė.

Jurbarko rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių technologijų olimpiados rajoniniame etape Miglė Gečaitė II amžiaus grupėje (1G–2G) užėmė I vietą, o Gabrielė Švedaitė I amžiaus grupėje (7–8 klasės) užėmė II vietą. Mokines olimpiadai ruošė technologijų mokytoja Rita Valutienė.

     Puikūs pasiekimai rajoninėje geografijos olimpiadoje: Rita Martinaitytė (3G kl.) užėmė I vietą, o Povilas Mačiulis (3G kl.) – III vietą. Mokinius olimpiadai ruošė geografijos mokytojas Alvydas Adomavičius.

     Rajoninėje chemijos olimpiadoje šiais metais mūsų gimnazistės laimėjo net dvi pirmąsias vietas: Rita Martinaitytė – I vieta (3G kl.); Liucija Pelcikytė – I vieta (IVG kl.). Mokines ruošė mokytoja Loreta Aniulienė.

      Vasario mėnesį vyko įvairių klasių rajoninės biologijos olimpiados. Mūsų gimnazijos vardą garsina: Povilas Mačiulis I vieta (3G kl.); Liucija Pelcikytė II vieta (IV kl.); Audrūnė Bakšytė III vieta (3G kl.); Brigita Vecelytė III vieta (6 kl.). Mokytoja Lina Valinčiutė 

     Eržvilko gimnazijos 4G klasės mokinė Liucija Pelcikytė nepaliauja stebinusi ir džiuginusi savo pasiekimais. Ji dalyvavo 56-ajame Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse. Vasario 14 dieną rajono etape poezijos sekcijoje Liucija užėmė antrąją vietą (lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja V. Augaitienė).  

     Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius nuoširdžiai dėkoja Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos mokiniui Hubertui Škudžinskui (3G kl.), laimėjusiam II vietą Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados rajoniniame etape. Hubertą olimpiadai ruošė mokytoja Violeta Kubiliūtė-Piaseckienė.

     Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius nuoširdžiai dėkoja Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos mokiniui Armandui Žičkui (3G kl.), laimėjusiam III vietą Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados rajoniniame etape. Armandą olimpiadai ruošė mokytoja Violeta Kubiliūtė-Piaseckienė.

     Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius nuoširdžiai dėkoja Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos mokinei Liucijai Pelcikytei (4G kl.), laimėjusiai II vietą Jurbarko rajono mokyklų XI–XII klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje. Liuciją olimpiadai ruošė mokytoja Virginija Augaitienė.

2022–2023 m.m.

Jurbarko rajono savivaldybės Padėkos dieną nominacijoje „Už kilnų poelgį ir savo veikla parodžiusiai sektiną pavyzdį“ apdovanota Eržvilko gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadovė Jolita Mockaitienė.

Už nepriekaištingą pavestų užduočių vykdymą, iniciatyvumą, pareigingumą, šauliškų tradicijų puoselėjimą ir sklaidą, asmenines iniciatyvas  II laipsnio Šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“ apdovanota Jolita Mockaitienė – LDK Kęstučio 7-osios rinktinės 701 kuopos šaulė.

Jolita Mockaitienė nuo 2004 metų yra Lietuvos šaulių sąjungos 7-osios šaulių rinktines Eržvilko gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadovė. Jos kuruojamas jaunųjų šaulių būrelis yra vienas iš patriotiškiausių ir gausiausių jaunųjų šaulių būrelių Jurbarko rajone, aktyviai dalyvaujantis įvairiuose renginiuose. Jaunieji šauliai mokyklos bendruomenėje išsiskiria atsakingu ir pilietišku elgesiu, dalyvauja įvairiuose patriotiniuose – pilietiniuose renginiuose, viešose akcijose.

Socialinė pedagogė Jolita Mockaitienė daugiau nei 20 metų nuoširdžiai dirba su  mokiniais, bendrauja su tėvais ir moraliai palaiko pagalbos ieškančias šeimas.  

Jolitą Mockaitienę apdovanoti pasiūlė Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio 7-osios šaulių rinktinė.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos sprendimu apdovanojama II laipsnio žymeniu „Už nuopelnus Lietuvai“ Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos istorijos mokytoja Stasė Baužienė.

Nuo 2009 m. pradėjo dirbti Jurbarko r. Eržvilko gimnazijoje, kurioje istorijos ir etikos mokytoja dirba iki šiol. Svarbiausiu savo, kaip istorijos mokytojos, tikslu laiko mokinių sudominimą savo krašto pažinimu ir  jo istorija, siekia, kad mokiniai pajustų gyvą Eržvilko miestelio, jo apylinkių, Eržvilko gimnazijos istoriją. Tam skirta mokytojos ir jos suburiamos komandos  veikla.

Nuo 2014 m. aktyviai įsijungė į Eržvilko gimnazijoje vykstančios Patrioto dienos organizavimą. 2015 m. su mokiniais dalyvavo žygyje „Kęstučio apygardos partizanų takais“.

2017 m. paruošė mokinius piešinių konkursui „Ant geležinkelio bėgių“.

2018-2021 m. ruošė mokinius kasmetiniam respublikiniam konkursui „Mes esame NATO“, kuriame mokiniai pelnė prizines vietas.

2019 m. prisidėjo organizuojant Eržvilko gimnazijos bendruomenės žygį į Eimantų kaimą, minint gimnazijos direktoriaus, partizano Stasio Jarmalos žūties 70 – ąsias metines.

2020 m. prisidėjo organizuojant Patrioto dienos žygį į partizanų vado Jono Žemaičio Vytauto žeminę vadavietę.

2021 m. prisidėjo organizuojant Patrioto dienos žygį į Globių (Purviškių) mišką, aplankant ten žuvusių  partizanų žūties vietas.

2022 m. organizavo rajoninę konferenciją „Praeitis gyva prisiminimuose“,  skirtą NKVD žiauriai nužudytos gimnazistės Onutės Preilauskaitės vardo suteikimui gimnazijos salei.

Nuo 2010 m. kasmet su Eržvilko gimnazijos mokiniais dalyvauja birželio 14-ąją  Gedulo ir vilties dienai skirtuose renginiuose Lybiškių geležinkelio stotyje.

Mokytoja kartu su mokiniais prisijungia prie akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“, ruošia pranešimus ir prisideda prie valstybinių švenčių organizavimo gimnazijoje, ruošia mokinius įvairiems konkursams, viktorinoms, Protų mūšiams, skirtiems istoriniam patriotiniam atminimui. Skatina mokinius laikytis lietuviškų papročių, tradicijų, švęsti valstybines šventes, domėtis savo giminės, miestelio, krašto istorija ir viską daryti su pasididžiavimu ir meile savo kraštui.