Gimnazijos filosofija

Norint išmokti didelių dalykų, reikia pradėti nuo mažų…

Gimnazijos vizija

Eržvilko gimnazija – atvira, moderni, puoselėjanti tradicijas, pilietiškumą, siekianti kiekvieno mokinio pažangos ir ugdanti savarankišką pilietį.

Gimnazijos misija

Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą bei pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.

Pagal galimybes sudaryti sąlygas mokiniams  mokytis pagal vidurinio ugdymo programą.

Vykdyti formalųjį ir neformalųjį švietimą, atitinkantį mokinių poreikius.

Ugdyti atvirus kaitai, kūrybingus, atsakingus, norinčius siekti žinių visą gyvenimą, aktyvius Lietuvos valstybės piliečius.