Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą gimnazijoje:

Danutė Barčauskienė

Kontaktai: 

El. paštas: danutebarcauskiene@gmail.com

Savaitės dienosDarbo laikasPietūs
Pirmadienis7.30 –14.0012.30 – 13.00
Antradienis7.30 –14.0012.30 – 13.00
TrečiadienisNedirbaNedirba
Ketvirtadienis7.30 –14.0012.30 – 13.00
Penktadienis7.30 –14.0012.30 – 13.00

Visuomenės sveikatos specialisto funkcijos:

 • Rinkti, kaupti ir analizuoti stebėsenos (ne asmens) duomenis apie Mokinių gyvenseną. 
 • Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės gimnazijos bendruomenei. 
 • Su bent vienu Mokinio, pradėjusio lankyti mokyklą ir ugdomo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) aptarti Mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų Mokinių – pagal poreikį. 
 • Identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius. 
 • Gimnazijos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius. 
 • Teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir gimnazijos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į gimnazijos strateginius veiklos planus gimnazijos administracijai. 
 • Organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir gimnazijos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją. 
 • Dalyvauti planuojant ir įgyvendinant Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą gimnazijoje. 
 • Teikti sveikatos žinias gimnazijos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai. 
 • Teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą gimnazijoje. 
 • Tikrinti mokinių asmens higieną. 
 • Padėti gimnazijai įgyvendinti asmens sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijas mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.
 • Planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją. 
 • Dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones. 
 • Konsultuoti gimnazijos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais.  
 • Prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį nustatytiems reikalavimams. 
 • Dalyvauti gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant gimnazijos veiklą.