Eržvilko gimnazijos metodinės grupės 2023-2024 m. m.

Metodinės grupės pavadinimasMetodinės grupės pirmininkas
Pradinių klasių mokytojų metodinė grupėVaidutė Kazakevičienė
Lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų
metodinė grupė
Virginija Augaitienė
Socialinių mokslų, dorinio ugdymo, menų, technologijų ir fizinio ugdymo
mokytojų metodinė grupė
Regina Balčaitienė
Tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų metodinė grupėSandra Zablockienė
Klasių auklėtojų metodinė grupėRita Valutienė