Penktokų adaptacija

     Sausio 26 d. gimnazijoje įvyko penktokų adaptacijos renginys. Į jį susirinko penktokai, gimnazijos administracija, su klase dirbantys mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, tėveliai. Penktokai pristatė meninę programėle, kurioje atliko klasės himnu tapusią dainą „Draugams“, šoko, deklamavo. Klasės auklėtoja Stasė Baužienė apžvelgė vykusius renginius, išvykas, bendrą mikroklimatą klasėje. Socialinė pedagogė Jolita Mockaitienė pristatė vienos dienos klasės gyvenimo vaizdus, direktorė Birutė Genienė – mokymosi rezultatus. Visi kartu aptarėme klasės sėkmes ir iškilusias problemas. Daugiausiai dėmesio buvo skirta betarpiškam tėvų ir mokytojų bendravimui.
     Buvo prieita prie bendros nuomonės, kad klasė sėkmingai adaptavosi, yra draugiška, mokiniai žingeidūs, kultūringi, kūrybingi.

Pasidalinkite šia naujiena

Share on facebook
Share on email
Share on telegram
Share on pinterest